GRUNNLEGGENDE TURLEDERKURS (801)

Er du klar for å ta spranget? Liker du å være på tur og ta ansvar? Dette er et kurs for deg som vil ta med andre på tur, bli trygg på orientering og lære basiskunnskap om friluftsliv.
Erfarne turledere uten turlederkurs ønskes også velkommen på kurset.   

Grunnleggende turlederkurs er modul 2 i DNT sin turlederutdanning. Modulen fokuserer på turlederrollen, veivalg og orientering.  Se veiledende modulplan her. Etter endt kurs er du kvalifisert til å lede dagsturer i nærmiljøet.

Opptakskrav: For opptak til Grunnleggende turlederkurs kreves det gjennomført ambassadørkurs og god generell turkunnskap. Aldersgrense er 16 år.

Pris: Kurset koster kr 1 900,- og du må være medlem i DNT for å kunne delta. Meld deg inn her. Prisen inkluderer både kurs, overnatting på Olalia og felles måltider samt Turlederhåndboka. Når du har vært ansvarlig turleder 3 ganger etter fullført kurs får du tilbakebetalt kursavgiften.

Vilkår: Våre generelle vilkår gjelder ved påmelding, deltakelse og avmelding.

 

Kontaktinformasjon: